Raspored
Dan:
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Profesor:
Đeni BlarežinaDražen LugarićMarko SimićJelena PavićJasna Perković-MilosavljevićSilvia StarčićMeri ŠimunovNataša TončićSaša TrbovićLara Jurčić-MatoševićJasna Filipović-StojanovićMartina FrankovićSlavko PavićNika KosanovićIva KostovTatjana Glavaš-MarasMarijana TomićMirela VukovićDejan PavlinovićTamara SlackiVirna BuršićKarin BolkovićMarko KalčićAfrodita Široka-SpaqiAnica FranjulElda DurasMirjana Bakić CerovacSanja VlačićMarija KomparićAlen TafraŽeljko ŠekLjiljana MilinTanja ČernekaŽeljka Lakić TibinacFatima Ferizović-VujovićMirna BastijanićKristina OpatićIrena BratulićBoris PeinIgor MacukaIvan PopčevićAneta AndraševićBiljana NikolićDaniela Litar-PerkovicMatea Hervat DobrilaIvana BurićNerina Pauro KoraćIra MaslovarVesna Jelenković DukovskiElizabeta PavlovićTanja CarićTeodora BeletićGorazd ĆosićDaniela BonassinMarija CrnkovićEva GrujićIvica VojinovićKazimir BerljavacRikard LekajEsad Jukan
Razred:
1.razredi 2.razredi 3.razredi 4.razredi 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g
Predmet:
Filozofija Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Latinski jezik Matematika Fizika Kemija Informatika Povijest Geografija Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Sat razrednika Sociologija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk Etika
Učionica:
12345678910111213141516171819202122232526272829d1d3g1g2g3
Sat:
1.sat 2.sat 3.sat 4.sat 5.sat 6.sat 7.sat
Slobodne učionice:
Ime i prezimeSatPredmetRazredUčionica
Đeni Blarežina1.sat///
Đeni Blarežina2.sat///
Đeni Blarežina3.sat///
Đeni Blarežina4.sat///
Đeni Blarežina5.sattjelesna i zdravstvena kultura2fd1
Đeni Blarežina6.sattjelesna i zdravstvena kultura1cd1
Đeni Blarežina7.sattjelesna i zdravstvena kultura1fd1
Dražen Lugarić1.sattjelesna i zdravstvena kultura2cd3
Dražen Lugarić2.sattjelesna i zdravstvena kultura2bd3
Dražen Lugarić3.sattjelesna i zdravstvena kultura1gd3
Dražen Lugarić4.sattjelesna i zdravstvena kultura2gd3
Dražen Lugarić5.sat///
Dražen Lugarić6.sat///
Dražen Lugarić7.sat///
Marko Simić1.sattjelesna i zdravstvena kultura3bd1
Marko Simić2.sattjelesna i zdravstvena kultura1ed1
Marko Simić3.sattjelesna i zdravstvena kultura4bd1
Marko Simić4.sattjelesna i zdravstvena kultura4dd1
Marko Simić5.sat///
Marko Simić6.sat///
Marko Simić7.satsat razrednika3b11
Jelena Pavić1.satpovijest4a11
Jelena Pavić2.satpovijest4a11
Jelena Pavić3.sathrvatski jezik2f11
Jelena Pavić4.sat///
Jelena Pavić5.sat///
Jelena Pavić6.sat///
Jelena Pavić7.sat///
Jasna Perković-Milosavljević1.sathrvatski jezik2e17
Jasna Perković-Milosavljević2.sathrvatski jezik2e17
Jasna Perković-Milosavljević3.sathrvatski jezik3e21
Jasna Perković-Milosavljević4.sathrvatski jezik3e21
Jasna Perković-Milosavljević5.sat///
Jasna Perković-Milosavljević6.sat///
Jasna Perković-Milosavljević7.sat///
Silvia Starčić1.sathrvatski jezik1c13
Silvia Starčić2.sathrvatski jezik1c13
Silvia Starčić3.sathrvatski jezik1d13
Silvia Starčić4.sathrvatski jezik1d13
Silvia Starčić5.sat///
Silvia Starčić6.sat///
Silvia Starčić7.sat///
Meri Šimunov1.sat///
Meri Šimunov2.sat///
Meri Šimunov3.sat///
Meri Šimunov4.sat///
Meri Šimunov5.sat///
Meri Šimunov6.sathrvatski jezik3g10
Meri Šimunov7.sathrvatski jezik3g10
Nataša Tončić1.sathrvatski jezik2g25
Nataša Tončić2.sathrvatski jezik2g25
Nataša Tončić3.sathrvatski jezik1e25
Nataša Tončić4.sathrvatski jezik1e25
Nataša Tončić5.sat///
Nataša Tončić6.sathrvatski jezik1g25
Nataša Tončić7.satsat razrednika2a25
Saša Trbović1.sathrvatski jezik3c5
Saša Trbović2.sathrvatski jezik3d5
Saša Trbović3.sat///
Saša Trbović4.sathrvatski jezik4g22
Saša Trbović5.sathrvatski jezik4g22
Saša Trbović6.sat///
Saša Trbović7.sat///
Lara Jurčić-Matošević1.sathrvatski jezik1a21
Lara Jurčić-Matošević2.sathrvatski jezik1a21
Lara Jurčić-Matošević3.sathrvatski jezik4e4
Lara Jurčić-Matošević4.sathrvatski jezik3a14
Lara Jurčić-Matošević5.sathrvatski jezik1b14
Lara Jurčić-Matošević6.sat///
Lara Jurčić-Matošević7.sat///
Jasna Filipović-Stojanović1.satengleski jezik3e14
Jasna Filipović-Stojanović2.satengleski jezik3a14
Jasna Filipović-Stojanović3.satengleski jezik3a14
Jasna Filipović-Stojanović4.satlatinski jezik2e11
Jasna Filipović-Stojanović5.sat///
Jasna Filipović-Stojanović6.sat///
Jasna Filipović-Stojanović7.sat///
Martina Franković1.sat///
Martina Franković2.sat///
Martina Franković3.sat///
Martina Franković4.satnjemački jezik1b15
Martina Franković5.satnjemački jezik2b15
Martina Franković6.satnjemački jezik3b,3e15
Martina Franković7.satsat razrednika4b15
Slavko Pavić1.sat///
Slavko Pavić2.sat///
Slavko Pavić3.satnjemački jezik2b,2g3
Slavko Pavić4.satnjemački jezik4b/
Slavko Pavić5.satnjemački jezik4b/
Slavko Pavić6.satlatinski jezik2dg3
Slavko Pavić7.sat///
Nika Kosanović1.satlatinski jezik1g12
Nika Kosanović2.satlatinski jezik1b12
Nika Kosanović3.satlatinski jezik1c12
Nika Kosanović4.satlatinski jezik2b12
Nika Kosanović5.sat///
Nika Kosanović6.satlatinski jezik1a12
Nika Kosanović7.sat///
Iva Kostov1.satengleski jezik4eg2
Iva Kostov2.satengleski jezik4eg2
Iva Kostov3.sat///
Iva Kostov4.satnjemački jezik3b,3f,3g3
Iva Kostov5.satnjemački jezik3b,3f,3g3
Iva Kostov6.sat///
Iva Kostov7.sat///
Tatjana Glavaš-Maras1.sat///
Tatjana Glavaš-Maras2.satengleski jezik2c7
Tatjana Glavaš-Maras3.sat///
Tatjana Glavaš-Maras4.satengleski jezik3b7
Tatjana Glavaš-Maras5.satengleski jezik3b7
Tatjana Glavaš-Maras6.sat///
Tatjana Glavaš-Maras7.sat///
Marijana Tomić1.satengleski jezik1d7
Marijana Tomić2.satengleski jezik1d19
Marijana Tomić3.sat///
Marijana Tomić4.satengleski jezik3f6
Marijana Tomić5.satengleski jezik3f6
Marijana Tomić6.satengleski jezik3b6
Marijana Tomić7.sat///
Mirela Vuković1.sat///
Mirela Vuković2.sat///
Mirela Vuković3.sat///
Mirela Vuković4.satengleski jezik3g5
Mirela Vuković5.satengleski jezik3g5
Mirela Vuković6.satengleski jezik3c7
Mirela Vuković7.satengleski jezik3c7
Dejan Pavlinović1.satengleski jezik1e6
Dejan Pavlinović2.satengleski jezik2f6
Dejan Pavlinović3.satengleski jezik2g6
Dejan Pavlinović4.satengleski jezik1b18
Dejan Pavlinović5.sat///
Dejan Pavlinović6.sat///
Dejan Pavlinović7.sat///
Tamara Slacki1.sat///
Tamara Slacki2.sat///
Tamara Slacki3.satengleski jezik2b7
Tamara Slacki4.sat///
Tamara Slacki5.satengleski jezik2b12
Tamara Slacki6.satengleski jezik2a13
Tamara Slacki7.sat///
Virna Buršić1.sat///
Virna Buršić2.sat///
Virna Buršić3.sat///
Virna Buršić4.sattalijanski jezik1f16
Virna Buršić5.sattalijanski jezik4d16
Virna Buršić6.sattalijanski jezik3e16
Virna Buršić7.sattalijanski jezik1c16
Karin Bolković1.sat///
Karin Bolković2.sat///
Karin Bolković3.sat///
Karin Bolković4.sat///
Karin Bolković5.sat///
Karin Bolković6.sat///
Karin Bolković7.sattalijanski jezik4c18
Marko Kalčić1.satfrancuski jezik2f15
Marko Kalčić2.satfrancuski jezik3f15
Marko Kalčić3.satfrancuski jezik3f15
Marko Kalčić4.sat///
Marko Kalčić5.sat///
Marko Kalčić6.sat///
Marko Kalčić7.sat///
Afrodita Široka-Spaqi1.sat///
Afrodita Široka-Spaqi2.sat///
Afrodita Široka-Spaqi3.sat///
Afrodita Široka-Spaqi4.sat///
Afrodita Široka-Spaqi5.satlikovna umjetnost1gg2
Afrodita Široka-Spaqi6.satlikovna umjetnost4cg2
Afrodita Široka-Spaqi7.satlikovna umjetnost1bg2
Anica Franjul1.sat///
Anica Franjul2.sat///
Anica Franjul3.sat///
Anica Franjul4.sat///
Anica Franjul5.satlikovna umjetnost2c21
Anica Franjul6.satlikovna umjetnost2f21
Anica Franjul7.satfilozofija4f21
Elda Duras1.sat///
Elda Duras2.sat///
Elda Duras3.sat///
Elda Duras4.sat///
Elda Duras5.sat///
Elda Duras6.sat///
Elda Duras7.sat///
Mirjana Bakić Cerovac1.sat///
Mirjana Bakić Cerovac2.sat///
Mirjana Bakić Cerovac3.sat///
Mirjana Bakić Cerovac4.sat///
Mirjana Bakić Cerovac5.sat///
Mirjana Bakić Cerovac6.sat///
Mirjana Bakić Cerovac7.sat///
Sanja Vlačić1.satglazbena umjetnost2a23
Sanja Vlačić2.satglazbena umjetnost4b23
Sanja Vlačić3.satglazbena umjetnost1a23
Sanja Vlačić4.satglazbena umjetnost4e23
Sanja Vlačić5.sat///
Sanja Vlačić6.sat///
Sanja Vlačić7.sat///
Marija Komparić1.satpovijest4b28
Marija Komparić2.satpovijest4c28
Marija Komparić3.satpovijest4c28
Marija Komparić4.sat///
Marija Komparić5.satpovijest4f23
Marija Komparić6.satpovijest1f23
Marija Komparić7.sat///
Alen Tafra1.sat///
Alen Tafra2.satpovijest4d29
Alen Tafra3.satpovijest4d29
Alen Tafra4.sat///
Alen Tafra5.satpovijest4e29
Alen Tafra6.satpovijest1b29
Alen Tafra7.satpovijest1a29
Željko Šek1.sat///
Željko Šek2.sat///
Željko Šek3.sat///
Željko Šek4.sat///
Željko Šek5.satpovijest3c11
Željko Šek6.satpovijest2c11
Željko Šek7.satpovijest2dg3
Ljiljana Milin1.sat///
Ljiljana Milin2.sat///
Ljiljana Milin3.sat///
Ljiljana Milin4.satgeografija4c26
Ljiljana Milin5.satgeografija2e26
Ljiljana Milin6.satgeografija2g26
Ljiljana Milin7.satgeografija2f26
Tanja Černeka1.satgeografija3a26
Tanja Černeka2.satgeografija3e26
Tanja Černeka3.satgeografija3c26
Tanja Černeka4.sat///
Tanja Černeka5.sat///
Tanja Černeka6.sat///
Tanja Černeka7.sat///
Željka Lakić Tibinac1.sat///
Željka Lakić Tibinac2.sat///
Željka Lakić Tibinac3.satgeografija1f27
Željka Lakić Tibinac4.satgeografija1a27
Željka Lakić Tibinac5.satgeografija1e27
Željka Lakić Tibinac6.satgeografija4e27
Željka Lakić Tibinac7.satgeografija1d27
Fatima Ferizović-Vujović1.satsat razrednika4c22
Fatima Ferizović-Vujović2.satmatematika2a22
Fatima Ferizović-Vujović3.satmatematika2a22
Fatima Ferizović-Vujović4.sat///
Fatima Ferizović-Vujović5.satmatematika1d13
Fatima Ferizović-Vujović6.sat///
Fatima Ferizović-Vujović7.sat///
Mirna Bastijanić1.sat///
Mirna Bastijanić2.satmatematika3b16
Mirna Bastijanić3.satmatematika3b16
Mirna Bastijanić4.satmatematika2dg3
Mirna Bastijanić5.satmatematika2dg3
Mirna Bastijanić6.sat///
Mirna Bastijanić7.sat///
Kristina Opatić1.sat///
Kristina Opatić2.sat///
Kristina Opatić3.satmatematika4a8
Kristina Opatić4.satmatematika4a8
Kristina Opatić5.sat///
Kristina Opatić6.satmatematika4b8
Kristina Opatić7.satmatematika2e8
Irena Bratulić1.satmatematika1f9
Irena Bratulić2.satmatematika1f9
Irena Bratulić3.satmatematika2c9
Irena Bratulić4.satmatematika2c9
Irena Bratulić5.sat///
Irena Bratulić6.sat///
Irena Bratulić7.sat///
Boris Pein1.satmatematika4f10
Boris Pein2.satmatematika4f10
Boris Pein3.satmatematika1b10
Boris Pein4.satmatematika1g10
Boris Pein5.satmatematika2g10
Boris Pein6.sat///
Boris Pein7.sat///
Igor Macuka1.sat///
Igor Macuka2.sat///
Igor Macuka3.satfizika4fg2
Igor Macuka4.satfizika2ag2
Igor Macuka5.sat///
Igor Macuka6.satfizika4g1
Igor Macuka7.satfizika1g1
Ivan Popčević1.satfizika3f1
Ivan Popčević2.satfizika3g1
Ivan Popčević3.satfizika3g1
Ivan Popčević4.satfizika3c1
Ivan Popčević5.satfizika4c1
Ivan Popčević6.sat///
Ivan Popčević7.sat///
Aneta Andrašević1.sat///
Aneta Andrašević2.sat///
Aneta Andrašević3.satfizika2e19
Aneta Andrašević4.satfizika1c19
Aneta Andrašević5.satfizika1c19
Aneta Andrašević6.satfizika3d19
Aneta Andrašević7.satsat razrednika2g19
Biljana Nikolić1.satkemija1b2
Biljana Nikolić2.satkemija1g2
Biljana Nikolić3.satkemija4g2
Biljana Nikolić4.sat///
Biljana Nikolić5.satkemija1a2
Biljana Nikolić6.satkemija4f2
Biljana Nikolić7.satkemija4a2
Daniela Litar-Perkovic1.sat///
Daniela Litar-Perkovic2.sat///
Daniela Litar-Perkovic3.sat///
Daniela Litar-Perkovic4.satkemija2f17
Daniela Litar-Perkovic5.satkemija1f17
Daniela Litar-Perkovic6.satkemija1d17
Daniela Litar-Perkovic7.satkemija3a17
Matea Hervat Dobrila1.sat///
Matea Hervat Dobrila2.sat///
Matea Hervat Dobrila3.sat///
Matea Hervat Dobrila4.sat///
Matea Hervat Dobrila5.sat///
Matea Hervat Dobrila6.sat///
Matea Hervat Dobrila7.sat///
Ivana Burić1.sat///
Ivana Burić2.sat///
Ivana Burić3.sat///
Ivana Burić4.sat///
Ivana Burić5.sat///
Ivana Burić6.sat///
Ivana Burić7.sat///
Nerina Pauro Korać1.sat///
Nerina Pauro Korać2.sat///
Nerina Pauro Korać3.sat///
Nerina Pauro Korać4.satbiologija4f4
Nerina Pauro Korać5.satbiologija3e4
Nerina Pauro Korać6.satbiologija4a4
Nerina Pauro Korać7.satbiologija3d4
Ira Maslovar1.sat///
Ira Maslovar2.sat///
Ira Maslovar3.sat///
Ira Maslovar4.sat///
Ira Maslovar5.sat///
Ira Maslovar6.sat///
Ira Maslovar7.sat///
Vesna Jelenković Dukovski1.sat///
Vesna Jelenković Dukovski2.sat///
Vesna Jelenković Dukovski3.sat///
Vesna Jelenković Dukovski4.sat///
Vesna Jelenković Dukovski5.sat///
Vesna Jelenković Dukovski6.satsat razrednika3a5
Vesna Jelenković Dukovski7.satbiologija2b5
Elizabeta Pavlović1.satetika - izb.2dg3
Elizabeta Pavlović2.satetika - izb.2dg3
Elizabeta Pavlović3.satsociologija3d18
Elizabeta Pavlović4.sat///
Elizabeta Pavlović5.satetika3a25
Elizabeta Pavlović6.sat///
Elizabeta Pavlović7.sat///
Tanja Carić1.sat///
Tanja Carić2.sat///
Tanja Carić3.sat///
Tanja Carić4.sat///
Tanja Carić5.sat///
Tanja Carić6.satsociologija3f28
Tanja Carić7.satpolitika i gospodarstvo4d28
Teodora Beletić1.sat///
Teodora Beletić2.sat///
Teodora Beletić3.sat///
Teodora Beletić4.sat///
Teodora Beletić5.sat///
Teodora Beletić6.satetika2e22
Teodora Beletić7.satetika3e22
Gorazd Ćosić1.sat///
Gorazd Ćosić2.sat///
Gorazd Ćosić3.sat///
Gorazd Ćosić4.sat///
Gorazd Ćosić5.satfilozofija4a9
Gorazd Ćosić6.satfilozofija4d9
Gorazd Ćosić7.satetika4g9
Daniela Bonassin1.satpsihologija3d18
Daniela Bonassin2.satpsihologija3c18
Daniela Bonassin3.satpsihologija2dg3
Daniela Bonassin4.sat///
Daniela Bonassin5.satpsihologija2a18
Daniela Bonassin6.satpsihologija2b18
Daniela Bonassin7.sat///
Marija Crnković1.sat///
Marija Crnković2.sat///
Marija Crnković3.sat///
Marija Crnković4.sat///
Marija Crnković5.sat///
Marija Crnković6.sat///
Marija Crnković7.sat///
Eva Grujić1.satinformatika4g20
Eva Grujić2.satinformatika4g20
Eva Grujić3.sat///
Eva Grujić4.sat///
Eva Grujić5.sat///
Eva Grujić6.sat///
Eva Grujić7.sat///
Ivica Vojinović1.sat///
Ivica Vojinović2.sat///
Ivica Vojinović3.sat///
Ivica Vojinović4.satinformatika3d20
Ivica Vojinović5.satinformatika3d20
Ivica Vojinović6.satinformatika1e20
Ivica Vojinović7.satinformatika1e20
Kazimir Berljavac1.sat///
Kazimir Berljavac2.sat///
Kazimir Berljavac3.sat///
Kazimir Berljavac4.sat///
Kazimir Berljavac5.sat///
Kazimir Berljavac6.sat///
Kazimir Berljavac7.sat///
Rikard Lekaj1.sat///
Rikard Lekaj2.sat///
Rikard Lekaj3.sat///
Rikard Lekaj4.sat///
Rikard Lekaj5.sat///
Rikard Lekaj6.sat///
Rikard Lekaj7.sat///
Esad Jukan1.sat///
Esad Jukan2.sat///
Esad Jukan3.sat///
Esad Jukan4.sat///
Esad Jukan5.sat///
Esad Jukan6.sat///
Esad Jukan7.sat///
Nema rezultata.