Raspored
Dan:
Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
Profesor:
Đeni BlarežinaDražen LugarićMarko SimićJelena PavićJasna Perković-MilosavljevićSilvia StarčićMeri ŠimunovNataša TončićSaša TrbovićLara Jurčić-MatoševićJasna Filipović-StojanovićMartina FrankovićSlavko PavićNika KosanovićIva KostovTatjana Glavaš-MarasMarijana TomićMirela VukovićDejan PavlinovićTamara SlackiVirna BuršićKarin BolkovićMarko KalčićAfrodita Široka-SpaqiAnica FranjulElda DurasMirjana Bakić CerovacSanja VlačićMarija KomparićAlen TafraŽeljko ŠekLjiljana MilinTanja ČernekaŽeljka Lakić TibinacFatima Ferizović-VujovićMirna BastijanićKristina OpatićIrena BratulićBoris PeinIgor MacukaIvan PopčevićAneta AndraševićBiljana NikolićDaniela Litar-PerkovicMatea Hervat DobrilaIvana BurićNerina Pauro KoraćIra MaslovarVesna Jelenković DukovskiElizabeta PavlovićTanja CarićTeodora BeletićGorazd ĆosićDaniela BonassinMarija CrnkovićEva GrujićIvica VojinovićKazimir BerljavacRikard LekajEsad Jukan
Razred:
1.razredi 2.razredi 3.razredi 4.razredi 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g
Predmet:
Filozofija Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Francuski jezik Latinski jezik Matematika Fizika Kemija Informatika Povijest Geografija Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Sat razrednika Sociologija Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Vjeronauk Etika
Učionica:
12345678910111213141516171819202122232526272829d1d3g1g2g3
Sat:
1.sat 2.sat 3.sat 4.sat 5.sat 6.sat 7.sat
Slobodne učionice:
Ime i prezimeSatPredmetRazredUčionica
Đeni Blarežina1.sattjelesna i zdravstvena kultura4fd3
Đeni Blarežina2.sattjelesna i zdravstvena kultura2fd3
Đeni Blarežina3.sattjelesna i zdravstvena kultura1bd3
Đeni Blarežina4.sattjelesna i zdravstvena kultura1dd3
Đeni Blarežina5.sat///
Đeni Blarežina6.sat///
Đeni Blarežina7.sat///
Dražen Lugarić1.sattjelesna i zdravstvena kultura2ad1
Dražen Lugarić2.sattjelesna i zdravstvena kultura3fd1
Dražen Lugarić3.sattjelesna i zdravstvena kultura3cd1
Dražen Lugarić4.sattjelesna i zdravstvena kultura3ed1
Dražen Lugarić5.sattjelesna i zdravstvena kultura1ad1
Dražen Lugarić6.sat///
Dražen Lugarić7.sat///
Marko Simić1.sat///
Marko Simić2.sat///
Marko Simić3.sattjelesna i zdravstvena kultura1e14
Marko Simić4.sattjelesna i zdravstvena kultura1e14
Marko Simić5.sat///
Marko Simić6.sattjelesna i zdravstvena kultura3gd1
Marko Simić7.sattjelesna i zdravstvena kultura3ad1
Jelena Pavić1.sathrvatski jezik2c11
Jelena Pavić2.sathrvatski jezik2c11
Jelena Pavić3.sathrvatski jezik4a11
Jelena Pavić4.sathrvatski jezik4c11
Jelena Pavić5.sathrvatski jezik4c11
Jelena Pavić6.sat///
Jelena Pavić7.satsat razrednika4a28
Jasna Perković-Milosavljević1.sat///
Jasna Perković-Milosavljević2.sat///
Jasna Perković-Milosavljević3.sathrvatski jezikGL4/
Jasna Perković-Milosavljević4.sathrvatski jezikGL2/
Jasna Perković-Milosavljević5.sathrvatski jezikGL1/
Jasna Perković-Milosavljević6.sathrvatski jezikGL1/
Jasna Perković-Milosavljević7.sathrvatski jezikGL3/
Silvia Starčić1.sat///
Silvia Starčić2.sat///
Silvia Starčić3.sat///
Silvia Starčić4.sat///
Silvia Starčić5.sat///
Silvia Starčić6.sathrvatski jezik1c13
Silvia Starčić7.sathrvatski jezik1f13
Meri Šimunov1.sat///
Meri Šimunov2.sat///
Meri Šimunov3.sat///
Meri Šimunov4.sathrvatski jezik4d22
Meri Šimunov5.sathrvatski jezik4d22
Meri Šimunov6.sathrvatski jezik3b19
Meri Šimunov7.sathrvatski jezik3b19
Nataša Tončić1.sathrvatski jezik1g25
Nataša Tončić2.sathrvatski jezik1g25
Nataša Tončić3.sathrvatski jezik2a25
Nataša Tončić4.sathrvatski jezik2a25
Nataša Tončić5.sat///
Nataša Tončić6.sat///
Nataša Tončić7.sat///
Saša Trbović1.sathrvatski jezik3c13
Saša Trbović2.sathrvatski jezik3c13
Saša Trbović3.sathrvatski jezik3d13
Saša Trbović4.sat///
Saša Trbović5.sat///
Saša Trbović6.sat///
Saša Trbović7.sat///
Lara Jurčić-Matošević1.sat///
Lara Jurčić-Matošević2.sat///
Lara Jurčić-Matošević3.sat///
Lara Jurčić-Matošević4.sat///
Lara Jurčić-Matošević5.sathrvatski jezik3f13
Lara Jurčić-Matošević6.sathrvatski jezik4e11
Lara Jurčić-Matošević7.sathrvatski jezik4e11
Jasna Filipović-Stojanović1.satlatinski jezik2e16
Jasna Filipović-Stojanović2.satengleski jezik3a16
Jasna Filipović-Stojanović3.sat///
Jasna Filipović-Stojanović4.satengleski jezik1b8
Jasna Filipović-Stojanović5.satengleski jezik4g9
Jasna Filipović-Stojanović6.satengleski jezik4g9
Jasna Filipović-Stojanović7.sat///
Martina Franković1.sat///
Martina Franković2.sat///
Martina Franković3.sat///
Martina Franković4.satnjemački jezik3a15
Martina Franković5.satnjemački jezik2a15
Martina Franković6.satnjemački jezik2a15
Martina Franković7.satnjemački jezik1a,1e15
Slavko Pavić1.sat///
Slavko Pavić2.sat///
Slavko Pavić3.sat///
Slavko Pavić4.sat///
Slavko Pavić5.satnjemački jezik4b,4f,4g3
Slavko Pavić6.satnjemački jezik4b,4f,4g3
Slavko Pavić7.satlatinski jezik2a12
Nika Kosanović1.satlatinski jezik1c12
Nika Kosanović2.satlatinski jezik2b12
Nika Kosanović3.satlatinski jezik1g12
Nika Kosanović4.satlatinski jezik1f12
Nika Kosanović5.satlatinski jezik1e12
Nika Kosanović6.sat///
Nika Kosanović7.sat///
Iva Kostov1.sat///
Iva Kostov2.satengleski jezik4c7
Iva Kostov3.satengleski jezik4c7
Iva Kostov4.satnjemački jezik1b,1g3
Iva Kostov5.satengleski jezik4f14
Iva Kostov6.satengleski jezik4f14
Iva Kostov7.sat///
Tatjana Glavaš-Maras1.sat///
Tatjana Glavaš-Maras2.sat///
Tatjana Glavaš-Maras3.sat///
Tatjana Glavaš-Maras4.satengleski jezik1c7
Tatjana Glavaš-Maras5.satengleski jezik1c7
Tatjana Glavaš-Maras6.sat///
Tatjana Glavaš-Maras7.satsat razrednika2c7
Marijana Tomić1.satengleski jezik1a6
Marijana Tomić2.satengleski jezik1a6
Marijana Tomić3.sat///
Marijana Tomić4.satengleski jezik2e21
Marijana Tomić5.satengleski jezik2e21
Marijana Tomić6.satsat razrednika1a7
Marijana Tomić7.sat///
Mirela Vuković1.sat///
Mirela Vuković2.sat///
Mirela Vuković3.sat///
Mirela Vuković4.sat///
Mirela Vuković5.satengleski jezik3d18
Mirela Vuković6.satnjemački jezik2c18
Mirela Vuković7.satengleski jezik4d18
Dejan Pavlinović1.sat///
Dejan Pavlinović2.sat///
Dejan Pavlinović3.sat///
Dejan Pavlinović4.satengleski jezik1g6
Dejan Pavlinović5.satengleski jezik4b6
Dejan Pavlinović6.satengleski jezik4b6
Dejan Pavlinović7.satengleski jezik2f6
Tamara Slacki1.satengleski jezikGL4/
Tamara Slacki2.satengleski jezikGL4/
Tamara Slacki3.satengleski jezikGL1/
Tamara Slacki4.satengleski jezikGL1/
Tamara Slacki5.satengleski jezikGL3/
Tamara Slacki6.satengleski jezikGL3/
Tamara Slacki7.sat///
Virna Buršić1.sat///
Virna Buršić2.sat///
Virna Buršić3.sat///
Virna Buršić4.sattalijanski jezik3d19
Virna Buršić5.sattalijanski jezik3c16
Virna Buršić6.sattalijanski jezik2e16
Virna Buršić7.sattalijanski jezik1e16
Karin Bolković1.sat///
Karin Bolković2.sat///
Karin Bolković3.sat///
Karin Bolković4.sat///
Karin Bolković5.sattalijanski jezik2dg3
Karin Bolković6.sattalijanski jezik2e,2c22
Karin Bolković7.sattalijanski jezik1a,1c22
Marko Kalčić1.satfrancuski jezik1f15
Marko Kalčić2.satfrancuski jezik4f15
Marko Kalčić3.satfrancuski jezik3f15
Marko Kalčić4.sat///
Marko Kalčić5.sat///
Marko Kalčić6.sat///
Marko Kalčić7.sat///
Afrodita Široka-Spaqi1.sat///
Afrodita Široka-Spaqi2.sat///
Afrodita Široka-Spaqi3.sat///
Afrodita Široka-Spaqi4.satlikovna umjetnost4ag2
Afrodita Široka-Spaqi5.sattalijanski jezik3cg2
Afrodita Široka-Spaqi6.satlikovna umjetnost4dg2
Afrodita Široka-Spaqi7.satlikovna umjetnost3fg2
Anica Franjul1.sat///
Anica Franjul2.sat///
Anica Franjul3.satlikovna umjetnostGL3/
Anica Franjul4.satlikovna umjetnostGL4/
Anica Franjul5.satlikovna umjetnostGL2/
Anica Franjul6.satetikaGL4/
Anica Franjul7.satfilozofija4f21
Elda Duras1.sat///
Elda Duras2.sat///
Elda Duras3.sat///
Elda Duras4.sat///
Elda Duras5.sat///
Elda Duras6.sat///
Elda Duras7.sat///
Mirjana Bakić Cerovac1.satglazbena umjetnost2dg3
Mirjana Bakić Cerovac2.satglazbena umjetnost2e23
Mirjana Bakić Cerovac3.sat///
Mirjana Bakić Cerovac4.sat///
Mirjana Bakić Cerovac5.sat///
Mirjana Bakić Cerovac6.sat///
Mirjana Bakić Cerovac7.sat///
Sanja Vlačić1.sat///
Sanja Vlačić2.sat///
Sanja Vlačić3.sat///
Sanja Vlačić4.satglazbena umjetnost4f23
Sanja Vlačić5.satglazbena umjetnost4a23
Sanja Vlačić6.satsat razrednika1b23
Sanja Vlačić7.satglazbena umjetnost2b23
Marija Komparić1.sat///
Marija Komparić2.sat///
Marija Komparić3.sat///
Marija Komparić4.sat///
Marija Komparić5.satpovijest1g25
Marija Komparić6.satpovijest2g25
Marija Komparić7.satpovijest2g25
Alen Tafra1.satfilozofija4c29
Alen Tafra2.satpovijest1c29
Alen Tafra3.satpovijest4e29
Alen Tafra4.satpovijest4e29
Alen Tafra5.satpovijest1d29
Alen Tafra6.sat///
Alen Tafra7.sat///
Željko Šek1.satpovijest3g27
Željko Šek2.satpovijest2a27
Željko Šek3.satpovijest3b5
Željko Šek4.satpovijest3f5
Željko Šek5.sat///
Željko Šek6.sat///
Željko Šek7.sat///
Ljiljana Milin1.sat///
Ljiljana Milin2.sat///
Ljiljana Milin3.sat///
Ljiljana Milin4.satgeografija2b26
Ljiljana Milin5.satgeografija2g19
Ljiljana Milin6.satgeografija4a29
Ljiljana Milin7.satgeografija4g29
Tanja Černeka1.satgeografija3b26
Tanja Černeka2.satgeografija3e26
Tanja Černeka3.satgeografija2c26
Tanja Černeka4.sat///
Tanja Černeka5.satgeografija3g26
Tanja Černeka6.satgeografija3d26
Tanja Černeka7.sat///
Željka Lakić Tibinac1.sat///
Željka Lakić Tibinac2.sat///
Željka Lakić Tibinac3.satgeografija1c27
Željka Lakić Tibinac4.satgeografija4b27
Željka Lakić Tibinac5.satgeografija1b27
Željka Lakić Tibinac6.satgeografija1d27
Željka Lakić Tibinac7.satgeografija1g27
Fatima Ferizović-Vujović1.satmatematika1d21
Fatima Ferizović-Vujović2.satmatematika1d21
Fatima Ferizović-Vujović3.satmatematika4d21
Fatima Ferizović-Vujović4.sat///
Fatima Ferizović-Vujović5.sat///
Fatima Ferizović-Vujović6.sat///
Fatima Ferizović-Vujović7.sat///
Mirna Bastijanić1.sat///
Mirna Bastijanić2.satmatematika3g10
Mirna Bastijanić3.satmatematika3g10
Mirna Bastijanić4.satmatematika2dg3
Mirna Bastijanić5.satmatematika3a10
Mirna Bastijanić6.satmatematika3a10
Mirna Bastijanić7.sat///
Kristina Opatić1.satmatematika4g8
Kristina Opatić2.satmatematika4g8
Kristina Opatić3.satmatematika2e8
Kristina Opatić4.sat///
Kristina Opatić5.satmatematika2b8
Kristina Opatić6.satmatematika2b8
Kristina Opatić7.satsat razrednika2e8
Irena Bratulić1.satmatematika3e9
Irena Bratulić2.satmatematika1e9
Irena Bratulić3.satmatematika2f9
Irena Bratulić4.satmatematika2f9
Irena Bratulić5.sat///
Irena Bratulić6.sat///
Irena Bratulić7.satsat razrednika3e9
Boris Pein1.satmatematika4e14
Boris Pein2.satmatematika4e14
Boris Pein3.satmatematika2g16
Boris Pein4.satmatematika2g16
Boris Pein5.sat///
Boris Pein6.sat///
Boris Pein7.sat///
Igor Macuka1.satfizika4a19
Igor Macuka2.satfizika2dg3
Igor Macuka3.satfizika4g1
Igor Macuka4.satfizika4g1
Igor Macuka5.sat///
Igor Macuka6.sat///
Igor Macuka7.sat///
Ivan Popčević1.sat///
Ivan Popčević2.sat///
Ivan Popčević3.sat///
Ivan Popčević4.sat///
Ivan Popčević5.satfizika3e1
Ivan Popčević6.satfizika3c1
Ivan Popčević7.satfizika4b1
Aneta Andrašević1.satfizika2g1
Aneta Andrašević2.satfizika2g1
Aneta Andrašević3.satfizika3a19
Aneta Andrašević4.sat///
Aneta Andrašević5.sat///
Aneta Andrašević6.sat///
Aneta Andrašević7.sat///
Biljana Nikolić1.satkemija4b2
Biljana Nikolić2.satkemija4a2
Biljana Nikolić3.satkemija2b2
Biljana Nikolić4.satkemija2c2
Biljana Nikolić5.sat///
Biljana Nikolić6.sat///
Biljana Nikolić7.sat///
Daniela Litar-Perkovic1.sat///
Daniela Litar-Perkovic2.sat///
Daniela Litar-Perkovic3.satkemija1d17
Daniela Litar-Perkovic4.satkemija3c17
Daniela Litar-Perkovic5.satkemija1f17
Daniela Litar-Perkovic6.satkemija1e17
Daniela Litar-Perkovic7.satkemija2dg3
Matea Hervat Dobrila1.satkemija4d17
Matea Hervat Dobrila2.satkemija3d17
Matea Hervat Dobrila3.satkemija3e22
Matea Hervat Dobrila4.sat///
Matea Hervat Dobrila5.satkemija3b2
Matea Hervat Dobrila6.satkemija3f2
Matea Hervat Dobrila7.satkemija4c2
Ivana Burić1.satbiologija1eg2
Ivana Burić2.satbiologija1fg2
Ivana Burić3.satbiologija1fg2
Ivana Burić4.sat///
Ivana Burić5.sat///
Ivana Burić6.sat///
Ivana Burić7.sat///
Nerina Pauro Korać1.satbiologija3d4
Nerina Pauro Korać2.satbiologija4b4
Nerina Pauro Korać3.sat///
Nerina Pauro Korać4.sat///
Nerina Pauro Korać5.sat///
Nerina Pauro Korać6.sat///
Nerina Pauro Korać7.sat///
Ira Maslovar1.sat///
Ira Maslovar2.sat///
Ira Maslovar3.sat///
Ira Maslovar4.sat///
Ira Maslovar5.satbiologija2f5
Ira Maslovar6.satbiologija2f5
Ira Maslovar7.satbiologija1d5
Vesna Jelenković Dukovski1.satbiologija2b5
Vesna Jelenković Dukovski2.satbiologija3b5
Vesna Jelenković Dukovski3.satbiologija2dg3
Vesna Jelenković Dukovski4.sat///
Vesna Jelenković Dukovski5.satbiologija2c4
Vesna Jelenković Dukovski6.satbiologija4c4
Vesna Jelenković Dukovski7.satbiologija3c4
Elizabeta Pavlović1.sat///
Elizabeta Pavlović2.sat///
Elizabeta Pavlović3.sat///
Elizabeta Pavlović4.sat///
Elizabeta Pavlović5.sat///
Elizabeta Pavlović6.satetika2dg3
Elizabeta Pavlović7.satsociologija3d26
Tanja Carić1.satsociologija3f28
Tanja Carić2.sat///
Tanja Carić3.satpolitika i gospodarstvo4f28
Tanja Carić4.satsociologija3b28
Tanja Carić5.satpolitika i gospodarstvo4e28
Tanja Carić6.satsociologija3e28
Tanja Carić7.sat///
Teodora Beletić1.sat///
Teodora Beletić2.sat///
Teodora Beletić3.sat///
Teodora Beletić4.sat///
Teodora Beletić5.sat///
Teodora Beletić6.satetika1f21
Teodora Beletić7.sat///
Gorazd Ćosić1.satlogika3a18
Gorazd Ćosić2.satfilozofija4d18
Gorazd Ćosić3.satfilozofija4b18
Gorazd Ćosić4.satlogika3g18
Gorazd Ćosić5.sat///
Gorazd Ćosić6.sat///
Gorazd Ćosić7.sat///
Daniela Bonassin1.sat///
Daniela Bonassin2.sat///
Daniela Bonassin3.sat///
Daniela Bonassin4.sat///
Daniela Bonassin5.sat///
Daniela Bonassin6.sat///
Daniela Bonassin7.sat///
Marija Crnković1.sat///
Marija Crnković2.sat///
Marija Crnković3.sat///
Marija Crnković4.sat///
Marija Crnković5.sat///
Marija Crnković6.sat///
Marija Crnković7.sat///
Eva Grujić1.sat///
Eva Grujić2.sat///
Eva Grujić3.sat///
Eva Grujić4.sat///
Eva Grujić5.sat///
Eva Grujić6.satinformatika1g20
Eva Grujić7.satinformatika3g20
Ivica Vojinović1.satinformatika1b20
Ivica Vojinović2.satinformatika1b20
Ivica Vojinović3.satinformatika1a20
Ivica Vojinović4.satinformatika1a20
Ivica Vojinović5.sat///
Ivica Vojinović6.sat///
Ivica Vojinović7.sat///
Kazimir Berljavac1.sat///
Kazimir Berljavac2.sat///
Kazimir Berljavac3.sat///
Kazimir Berljavac4.sat///
Kazimir Berljavac5.sat///
Kazimir Berljavac6.sat///
Kazimir Berljavac7.sat///
Rikard Lekaj1.sat///
Rikard Lekaj2.sat///
Rikard Lekaj3.sat///
Rikard Lekaj4.sat///
Rikard Lekaj5.sat///
Rikard Lekaj6.sat///
Rikard Lekaj7.sat///
Esad Jukan1.sat///
Esad Jukan2.sat///
Esad Jukan3.sat///
Esad Jukan4.sat///
Esad Jukan5.sat///
Esad Jukan6.sat///
Esad Jukan7.sat///
Nema rezultata.